logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; regelt een samenhangend aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen die gemeenten verstrekken om mensen te ondersteunen op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang; inwerkingtreding 1 januari 2015, opvolger van de eerdere Wmo
Ook wel
Wet maatschappelijke ondersteuning
Zie ook
gebruikelijke hulp
maatschappelijke ondersteuning
maatwerkvoorzieningen
persoonsgebonden budget
Wmo-loketten
 

© 2021 Stimulansz