logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

professionele zorg
alle zorg en ondersteuning die beroepsmatig wordt verleend
Ook wel
formele zorg
Algemener begrip
zorg
Zie ook
informele zorg
zorgverleners
 

© 2021 Stimulansz