logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

één gezin één plan één regisseur
manier van werken binnen het sociaal domein waarbij de cliënt en zijn gezin centraal staat, er door zorg- en hulpverleners van verschillende organisaties wordt samengewerkt in een samenhangend zorgtraject waarbij zij en de cliënt één gezamenlijk dossier gebruiken voor afstemming over doelen, behandelplan en afspraken en één zorg- of hulpverlener de zorg-, hulp- en dienstverlening coördineert  

© 2022 Stimulansz