logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"M"

maatwerkvoorzieningen
op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen ten behoeve van zelfredzaamheid en/of participatie en/of beschermd wonen en opvang; de maatwerkvoorziening is aanvullend op wat iemand zelf kan bijdragen en vormt samen met de inzet van eigen kracht en/of ondersteuning vanuit het sociaal netwerk een samenhangend ondersteuningsaanbod vanuit de Wmo 2015
Zie ook
participatie
Wmo
Wmo-abonnementstarief
zelfredzaamheid
 

© 2021 Stimulansz