logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vraaggestuurd werken
manier van werken waarbij de patiënt/cliënt/klant met zijn situatie, mogelijkheden en vraag centraal staat en de zorg-, hulp- en/of dienstverlening ontvangt die tegemoet komt aan zijn wensen en verwachtingen en die voldoet aan de professionele standaarden
Ook wel
klantgerichte zorg
Algemener begrip
zorgvisies
Specifieker begrip
belevingsgerichte zorg
persoonsgerichte zorg
Zie ook
vraagsturing
zorg-op-maat
 

© 2021 Stimulansz