logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vermaatschappelijking ggz
verschuiving binnen de geestelijke gezondheidszorg van intramurale opvang naar zorg aan huis en begeleiding in de samenleving (op het gebied van werken, wonen, dagbesteding enz.)
Algemener begrip
vermaatschappelijking van de zorg
Specifieker begrip
kwartiermaken
Zie ook
maatschappelijke steunsystemen
psychiatrische thuiszorg
 

© 2021 Stimulansz