logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

beschermingsbewind
het beheren van inkomen en vermogen van mensen die (tijdelijk) door hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen of die problematische schulden hebben; uitgevoerd door een bewindvoerder die door de kantonrechter wordt toegewezen, bijvoorbeeld een familielid of een medewerker van een bewindvoerderskantoor; de betrokkene blijft handelingsbekwaam
Zie ook
curatele
 

© 2021 Stimulansz