logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

betaald verlof
toestemming van de werkgever aan de werknemer om met behoud van loon zijn arbeid om enigerlei reden voor korte of langere tijd te onderbreken  

© 2021 Stimulansz