logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"F"

feedback
het gevraagd en ongevraagd leveren van positief of negatief commentaar ergens op, bijvoorbeeld op het handelen van een zorgverlener of op het aanbod van een instelling; vindt niet op vaste momenten plaats zoals bij evaluatie
Specifieker begrip
cliëntenfeedback
 

© 2021 Stimulansz