logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"T"

trekkingsrecht
beheer van het persoonsgebonden budget waarbij de budgethouder zelf de zorg- of hulpverleners, begeleiders of hulpmiddelen inkoopt, maar waarbij het budget beheerd wordt door de Sociale Verzekeringsbank, die ook de betalingen verzorgt; per 1 januari 2015 voor iedereen met een pgb vanuit de Wmo 2015, Wet langdurige zorg (Wlz) en Jeugdwet
Ook wel
pgb-trekkingsrecht
Zie ook
persoonsgebonden budget
 

© 2021 Stimulansz