logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"F"

familiegroepsplannen
plannen van aanpak opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren, waarin staat wat zij zelf kunnen doen voor het oplossen van het probleem van de jeugdige en waar zij verdere hulp nodig hebben; geldt als hulpverleningsplan, geregeld in de Jeugdwet
Algemener begrip
zorgplannen
Zie ook
Eigen Krachtconferenties
 

© 2021 Stimulansz