logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"H"

huishoudelijkehulptoelage
HHT; toelage die de Rijksoverheid aan gemeenten in 2015-2016 beschikbaar stelde voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden; een aantal gemeenten heeft nadien zelf een bedrag beschikbaar gesteld om onder bepaalde voorwaarden huishoudelijke hulp tegen een goedkoper tarief in te kopen; bij de meeste gemeenten is ook deze mogelijkheid inmiddels afgeschaft
Ook wel
HHT
Zie ook
dienstencheques
hulp bij het huishouden
 

© 2021 Stimulansz