logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"H"

huishoudelijkehulptoelage
HHT; toelage die de Rijksoverheid aan gemeenten in 2015-2016 beschikbaar stelde voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden; een aantal gemeenten stelt in 2017 zelf voor inwoners een bedrag beschikbaar om onder bepaalde voorwaarden huishoudelijke hulp tegen een goedkoper tarief in te kopen
Ook wel
HHT
Zie ook
dienstencheques
hulp bij het huishouden
 

© 2018 Stimulansz