logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

dienstencheques
door de overheid gesubsidieerde cheques, waarmee burgers tegen een gereduceerd tarief bijvoorbeeld een huishoudelijke hulp of tuinman kunnen inhuren bij een bedrijf dat deze mensen in loondienst heeft; algemeen ingevoerd in België, in Nederland konden mensen met een Wmo-indicatie in bepaalde gemeenten via een dienstencheque subsidie krijgen op dienstverlening aan huis zoals huishoudelijke hulp; meestal weer afgeschaft per 2020, soms nog voor mantelzorgers
Zie ook
huishoudelijkehulptoelage
 

© 2021 Stimulansz