logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zittend ziekenvervoer
vervoer per taxi, eigen auto of openbaar vervoer van en naar een medische behandelaar of instelling dat wordt vergoed door de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor dialysepatiënten, patiënten die immuuntherapie, radiotherapie of chemotherapie krijgen, patiënten die rolstoelafhankelijk zijn, patiënten van wie het gezichtsvermogen zo beperkt is dat zij zich niet zonder begeleiding kunnen verplaatsen en mensen die dagbehandeling ontvangen als onderdeel van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking (geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen); ook voor vervoer van kinderen van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf
Zie
ziekenvervoer
 

© 2021 Stimulansz