logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"I"

indicatiebesluit
besluit waarin het CIZ vaststelt of een cliënt voldoet aan de toegangscriteria voor zorg vanuit de Wlz; er worden geen uitspraken gedaan over het aantal benodigde uren zorg, alleen over het zorgprofiel waartoe de cliënt behoort, zoals VG (sector verstandelijk gehandicapt) wonen met begeleiding en intensieve verzorging; afspraken over de precieze invulling van de benodigde zorg maakt de cliënt met de zorgaanbieder in het zorgplan
Zie ook
CIZ
indicatiestelling
 

© 2021 Stimulansz