logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

burgerco÷peraties
lokale burgerinitiatieven waarbij een co÷peratieve vereniging of soms ook een vereniging of stichting wordt opgericht door en voor burgers, gebaseerd op betrokkenheid, wederkerigheid en zelfredzaamheid, waarbij de burgers gezamenlijk werken aan een betere leefomgeving, bijvoorbeeld door te zorgen voor advies en diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn, door zich in te zetten voor betere speel- of ontmoetingsmogelijkheden of stimulering van duurzame energie in de wijk; in de praktijk zijn er veel verschillende benamingen, zoals buurtco÷peratie, zorgco÷peratie, energieco÷peratie of dorpsco÷peratie (meestal afhankelijk van waar de nadruk van de activiteiten op ligt)
Ook wel
zorgco÷peraties
Zie ook
buurthulp
 

© 2019 Stimulansz