logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"A"

abstineren
het in bepaalde gevallen staken of niet beginnen aan medisch levensverlengend handelen omdat dit naar heersend medisch inzicht zinloos is of omdat de patiënt in een wilsverklaring heeft vastgelegd dat hij bepaalde behandelingen weigert
Zie ook
behandelverbod
 

© 2021 Stimulansz