logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

behandelverbod
schriftelijke wilsverklaring waarin iemand wanneer hij (nog) wilsbekwaam is, vastlegt welke behandelingen hij niet meer wenst onder welke omstandigheden zoals levensrekkende behandelingen in geval van een coma; weigering van behandeling is mogelijk vanuit de WGBO wanneer iemand wilsbekwaam is
Algemener begrip
wilsverklaringen
Zie ook
abstineren
WGBO
 

© 2021 Stimulansz