logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

euthanasieverzoeken
schriftelijke verklaringen waarin iemand vastlegt onder welke omstandigheden hij verzoekt om beëindiging van zijn leven door zijn behandelend arts
Algemener begrip
wilsverklaringen
Zie ook
euthanasie
 

© 2021 Stimulansz