logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

cliŽntenraden
afvaardigingen van cliŽnten van een organisatie die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de organisatie over zaken die voor hen belangrijk zijn; in de zorg: raden van bewoners, patiŽnten of gebruikers van een zorginstelling die bevoegdheden hebben om het beleid van de instelling en de samenstelling van het instellingsbestuur te beÔnvloeden; in de sociale zekerheid: afvaardigingen van cliŽnten van UWV, SVB of de Sociale Dienst of van gebruikers van Wmo-voorzieningen die de dienstverlening evalueren en verbeteringen voorstellen  

© 2019 Stimulansz