logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

cliëntenraden
afvaardigingen van cliënten van een organisatie die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de organisatie over zaken die voor hen belangrijk zijn; in de zorg: raden van bewoners, patiënten of gebruikers van een zorginstelling die bevoegdheden hebben om het beleid van de instelling en de samenstelling van het instellingsbestuur te beïnvloeden; in de sociale zekerheid: afvaardigingen van cliënten van UWV, SVB of de Sociale Dienst of van gebruikers van Wmo-voorzieningen die de dienstverlening evalueren en verbeteringen voorstellen  

© 2021 Stimulansz