logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

wijkteams
teams die in een bepaalde wijk opereren, zoals interdisciplinaire, ambulante en proactief opererende teams van beroepskrachten vanuit onder meer gemeente, politie, opbouwwerk, woningcorporaties, maatschappelijke dienstverlening en zorg die op wijk- en huishoudenniveau (multi)problematiek signaleren en zorgen dat kwetsbare bewoners op een passende manier geholpen worden; groepen wijkbewoners, soms aangevuld met beroepskrachten, die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van hun wijk; politieteams met een wijk als werkgebied of zelfsturende, kleinschalige teams van wijkverpleegkundigen
Ook wel
buurtteams
Specifieker begrip
integrale teams
Zie ook
eerste lijn
 

© 2021 Stimulansz