logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"F"

financiële begeleiding
begeleiding en coaching gericht op financiële zelfredzaamheid en aanpassing van iemands financiële gedrag zodat iemand zijn financiële situatie op orde krijgt en kan houden, onder meer het ordenen van de financiële administratie en inzicht te geven in inkomsten en uitgaven, door te kijken waar bespaard kan worden, waar meer gebruik van financiële regelingen en voorzieningen mogelijk is, hoe omgegaan moet worden met betalingen en betalingsachterstanden, met sparen, lenen en verzekeringen
Zie ook
administratieve ondersteuning
persoonlijke administratie
 

© 2021 Stimulansz