logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

preventief huisbezoek
bezoek aan zelfstandig wonende ouderen, vaak uitgevoerd door vrijwilligers, gericht op het informeren van ouderen over hulpverleningsmogelijkheden en het leggen van sociale contacten; wordt daarnaast soms gebruikt om gegevens te verzamelen voor gemeentelijk ouderenbeleid
Algemener begrip
bezoekwerk
Zie ook
ouderenadvisering
 

© 2021 Stimulansz