logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

Eigen Krachtconferenties
bijeenkomsten waarbij mensen in een aantal fasen samen met hun familie en andere leden uit hun sociale netwerk, hulpverleners en een speciaal getrainde coördinator een plan opstellen om hun eigen problemen of conflicten op te lossen; wordt vooral binnen de jeugdzorg ingezet, maar ook in het kader van de Wmo 2015 bij burgers met een ondersteuningsvraag, bij jonggehandicapten bij het op weg helpen naar een baan, bij gezinnen met een gehandicapt kind enz.
Algemener begrip
systeemgericht werken
zelfhulp
Zie ook
eigen kracht
familiegroepsplannen
sociale netwerken
 

© 2021 Stimulansz