logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

palliatieve zorg
actieve, totale zorg voor patiënten die niet meer te genezen zijn; zowel pijnbeheersing en bestrijding van andere lichamelijke klachten als aandacht voor psychologische, sociale en spirituele vragen of problemen; het algemene doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven, voor zowel de patiënt als zijn naasten
Ook wel
eindelevenzorg
levenseindezorg
zorg in de laatste levensfase
zorg rond het levenseinde
Algemener begrip
zorg
Specifieker begrip
spirituele zorg
Zie ook
netwerken palliatieve zorg
terminale zorg
versterven
VPTZ
 

© 2021 Stimulansz