logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"T"

terminale zorg
verzorging en de begeleiding van in de laatste levensfase (terminale fase) verkerende patiënten; de zorg is meestal intensief en veelal kortdurend en kan zowel thuis als binnen een instelling zoals een hospice worden geboden
Ook wel
stervenszorg
zorg in de terminale levensfase
Specifieker begrip
palliatieve sedatie
stervensbegeleiding
waken
Zie ook
netwerken palliatieve zorg
palliatieve zorg
VPTZ
zorgverklaringen
 

© 2021 Stimulansz