logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"C"

curatele
rechtsbescherming van meerderjarigen die zelf niet hun financiële en persoonlijke belangen kunnen behartigen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of andere psychische stoornis of verslaafden; de meerderjarige is handelingsonbekwaam; de curator is de wettelijke vertegenwoordiger
Algemener begrip
wettelijke vertegenwoordiging
Zie ook
beschermingsbewind
mentorschap
 

© 2021 Stimulansz