logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

verpleegzorg
verpleeghuiszorg die aan mensen met een verpleeghuisindicatie (Wlz-zorg) wordt geboden in verpleeghuizen, in verzorgingshuizen of in de thuissituatie, door verpleeghuizen, verzorgingshuizen of thuiszorgorganisaties
Algemener begrip
Wlz-zorg
Specifieker begrip
verpleeghuiszorg
verpleeghuiszorg thuis
Zie ook
thuiszorg
verzorgingshuiszorg
 

© 2021 Stimulansz