logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

budgethouders
mensen die een budget beheren, zoals afdelingshoofden van een gemeente of mensen die een persoonsgebonden budget ontvangen ter financiering van de door hen benodigde zorg
Ook wel
pgb-houders
Zie ook
persoonsgebonden budget
 

© 2021 Stimulansz