logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

dementie
complex van symptomen bestaande uit geheugenstoornissen in combinatie met een of meer andere cognitieve stoornissen zoals stoornissen in het begrijpen of produceren van taal, in het herkennen van objecten, in het uitvoeren van dagelijkse handelingen als aankleden, in oriëntatie en tijdsbesef; deze stoornissen hebben duidelijk een negatieve invloed op het dagelijks functioneren; veelvoorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie
Zie ook
Alzheimer Café
casemanagers dementie
dementerenden
DementieLijn
dwaalgedrag
psychogeriatrie
validation
 

© 2021 Stimulansz