logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

besparingsbijdrage
bedrag dat iemand zelf moet meebetalen aan een verstrekte voorziening vanuit de Wmo of Zorgverzekeringswet, wanneer dit een gebruikelijke voorziening is, omdat dit bedrag bespaard wordt op de aanschafkosten die iemand anders gehad zou hebben; bijvoorbeeld orthopedisch schoeisel wordt door de zorgverzekeraar grotendeels vergoed, de besparingsbijdrage die iemand moet betalen is het bedrag dat hij uitspaart op de aanschaf van een gewoon paar schoenen
Zie ook
eigen bijdragen
 

© 2021 Stimulansz