logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

waken
wachten en wakker blijven bij iemand in de stervensfase
Algemener begrip
terminale zorg
 

© 2019 Stimulansz