logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

waken
aanwezig zijn en wakker blijven bij iemand in de stervensfase
Algemener begrip
terminale zorg
 

© 2021 Stimulansz