logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

ernstige psychiatrische aandoeningen
EPA; psychiatrische aandoeningen die niet voorbijgaan, die leiden tot ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren en waarvoor gecoördineerde behandeling en zorg nodig is
Ook wel
EPA
Algemener begrip
psychische stoornissen
 

© 2021 Stimulansz