logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgcoaches
beroepskrachten die werkzaam zijn bij een zorgverzekeraar en die mensen begeleiden bij het regelen van zorg en daarin bemiddelen; ook werkzaam bij zelfstandige bureaus voor ondersteuning van mensen bij het steeds meer zelf regelen van zorg of hulp en langer zelfstandig wonen  

© 2021 Stimulansz