logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"L"

Landelijk Meldpunt Zorg
LMZ; landelijk meldpunt waar mensen terechtkunnen voor informatie en advies over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg; het LMZ lost zelf geen klachten op; onderdeel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ook wel
LMZ
 

© 2021 Stimulansz