logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

dagpleegzorg
opvang gedurende een of meer dagdelen in de week in een pleeggezin voor een kind waar de ouders tijdelijk niet volledig voor kunnen zorgen; zodra de thuissituatie weer stabiel is, stopt de opvang
Algemener begrip
deeltijdpleegzorg
 

© 2021 Stimulansz