logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

verpleeghuiszorg
zorg die vanuit verpleeghuizen wordt gegeven, namelijk een combinatie van verpleging en verzorging gedurende dag en nacht, begeleiding, geneeskundige behandeling en daarmee verband houdende fysiotherapie, revalidatie en reactivering
Algemener begrip
intramurale zorg
langdurige zorg
verpleegzorg
Specifieker begrip
dementiezorg
warme zorg
 

© 2021 Stimulansz