logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

verpleeghuiszorg
verpleging, verzorging gedurende dag en nacht, geneeskundige behandeling en daarmee verband houdende fysiotherapie, revalidatie, reactivering en bezigheidstherapie in het verpleeghuis
Algemener begrip
intramurale zorg
langdurige zorg
verpleegzorg
Specifieker begrip
dementiezorg
warme zorg
 

© 2018 Stimulansz