logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

verzorgingshuiszorg
totale aanbod van verzorging, begeleiding en eventueel verpleging die de bewoners van een verzorgingshuis krijgen; aanvullende vormen van verzorgingshuiszorg zijn meerzorg, dagopvang, verzorgingshuiszorg thuis, maaltijdvoorziening en alarmopvolging voor bewoners in de buurt van het verzorgingshuis
Algemener begrip
intramurale zorg
langdurige zorg
Specifieker begrip
dementiezorg
groepsverzorging
verzorgingshuiszorg thuis
Zie ook
verpleegzorg
 

© 2021 Stimulansz