logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"B"

BOPZ
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; regelt de opname en rechtspositie van mensen die tegen hun wil worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, een instelling voor verstandelijk gehandicapten of psychogeriatrisch verpleeghuis en de voorwaarden voor vrijheidsbeperking; regelt tevens de mogelijkheid tot zelfbindingscontracten; per 1 januari 2020 vervangen door de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz
Ook wel
Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Wet Bopz
Zie ook
vrijheidsbeperking
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Wet zorg en dwang
 

© 2021 Stimulansz