logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"G"

gevaarscriterium
grond waarop iemand die een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving of een gevaar vormt voor de algemene veiligheid van mensen of goederen tegen zijn wil kan worden opgenomen in een instelling voor psychiatrie, psychogeriatrie of verstandelijk gehandicaptenzorg, in het kader van de Wet Bopz; in de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de opvolgers van de Wet Bopz, heet dit ernstig nadeel
Zie
ernstig nadeel
 

© 2021 Stimulansz