logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"D"

dwangopname
gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis na een rechterlijke machtiging of een inbewaringstelling; voorwaarden voor dwangopname zijn onder meer dat iemand een psychische stoornis heeft en een gevaar voor zichzelf, voor anderen of voor de algemene veiligheid vormt; geregeld in de Wet Bopz
Zie ook
BOPZ
dwangbehandeling
inbewaringstelling
rechterlijke machtiging
 

© 2019 Stimulansz