logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"O"

onvrijwillige opname
gedwongen opname in een ggz-instelling op basis van een zorgmachtiging of in crisissituaties op basis van een crisismaatregel, geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; of gedwongen opname in een verpleeghuis of instelling voor verstandelijk gehandicapten op basis van een rechterlijke machtiging of in crisissituaties op basis van een inbewaringstelling, geregeld in de Wet zorg en dwang; in beide gevallen ter voorkoming van ernstig nadeel dat de cliënt door zijn aandoening bij zichzelf of anderen kan veroorzaken
Algemener begrip
vrijheidsbeperking
Zie ook
inbewaringstelling
rechterlijke machtiging
 

© 2021 Stimulansz