logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"H"

hulp bij medicijngebruik
alle vormen van hulp bij het gebruiken van medicijnen, zoals hulpmiddelen voor het innemen van medicijnen (bijvoorbeeld medicijnrollen), hulp van mantelzorgers, bijvoorbeeld doordat zij medicijnen aanreiken of klaarzetten, of hulp door zorgverleners (alle vormen van medicijntoediening); financiering voor professionele hulp bij medicijngebruik is afhankelijk van iemands zorgvraag en de wetten op basis waarvan hij zorg ontvangt (Wmo, Wlz en/of Zvw)
Algemener begrip
persoonlijke verzorging
praktische dienstverlening
 

© 2021 Stimulansz