logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"P"

persoonlijk assistentiebudget
PAB; extra persoonsgebonden budget voor volwassenen met ernstige lichamelijke beperkingen die om medische redenen permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben om levensbedreigende situaties te voorkomen (bijvoorbeeld vanwege beademing), die volledige regie kunnen houden over hun eigen leven en die zelfstandig wonen; met het persoonlijk assistentiebudget kan iemand zelf assistenten inhuren die thuis of buiten de woning kunnen assisteren
Algemener begrip
persoonsgebonden budget
 

© 2021 Stimulansz