logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

Wlz-indiceerbaren
mensen die voor de overgang van de AWBZ naar de Wlz (1 januari 2015) een AWBZ-indicatie in functies en klassen hadden; zij konden gebruikmaken van het overgangsrecht en konden zorg vanuit de Wlz ontvangen totdat een herindicatie in een zorgprofiel was gesteld; in 2016 heeft bij iedereen herindicatie plaatsgevonden in een zorgprofiel (indien recht op Wlz-zorg bestond); indien geen Wlz-indicatie werd afgegeven, bleef de AWBZ-indicatie in functies en klassen gehandhaafd tot 1 juli 2017; er was een vangnetregeling waarbij cliënten vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2020 recht hielden op minimaal de zorg in natura of vanuit een persoonsgebonden budget die zij vanuit hun oude rechten op basis van functies en klassen hadden; de overgangsregeling voor bewoners van een ADL-woning was verlengd tot 1 januari 2021 en is dan definitief geëindigd; per 1 januari 2021 vallen alle Wlz-indiceerbaren onder de reguliere Wlz
Algemener begrip
zorgvragers
Zie ook
klassen
Wlz-zorg
 

© 2021 Stimulansz