logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"W"

Wlz-indiceerbaren
mensen die voor de overgang van de AWBZ naar de Wlz (1 januari 2015) een AWBZ-indicatie in functies en klassen hadden; zij konden gebruikmaken van het overgangsrecht en konden zorg vanuit de Wlz ontvangen totdat een herindicatie in een zorgprofiel was gesteld; in 2016 heeft bij iedereen herindicatie plaatsgevonden in een zorgprofiel (indien recht op Wlz-zorg bestond); indien geen Wlz-indicatie werd afgegeven, bleef de AWBZ-indicatie in functies en klassen gehandhaafd tot 1 juli 2017; er is een vangnetregeling waarbij cliŽnten vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2020 recht houden op minimaal de zorg in natura of vanuit een persoonsgebonden budget die zij vanuit hun oude rechten op basis van functies en klassen hadden
Algemener begrip
zorgvragers
Zie ook
klassen
Wlz-zorg
 

© 2019 Stimulansz