logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"E"

Extra Kosten Thuis
EKT; regeling waarmee iemand maximaal 25% extra zorg of budget kan krijgen voor Wlz-zorg thuis; beschikbaar voor iedereen die thuis Wlz-zorg ontvangt vanuit een Modulair Pakket Thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget, en voor wie het beschikbare aantal uren of budget te krap is
Ook wel
EKT
Zie ook
Wlz-zorg
 

© 2021 Stimulansz