logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"G"

groepsmeerzorg
meerzorg vanuit de Wlz die geleverd wordt aan meerdere cliënten met een zorgprofiel dat recht geeft op meerzorg
Algemener begrip
meerzorg
 

© 2021 Stimulansz