logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"G"

gezinshuizen
1. vorm van 24 uursjeugdhulp voor (pleeg)kinderen met complexe problemen; in een gezinshuis wonen gezinshuisouders met meerdere geplaatste kinderen en soms ook eigen kinderen; de gezinshuisouders zijn beroepsopvoeders en zijn zelfstandig ondernemer of in dienst van een zorgaanbieder 2. kleinschalige woonvormen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking; groepsleiders die met een kleine groep op het terrein van een instelling voor verstandelijk gehandicapten wonen onder begeleiding van de inrichting of particulieren die een of meer mensen met een verstandelijke beperking in hun gezin opnemen
Ook wel
langverblijfhuizen
Algemener begrip
pleegzorg
 

© 2021 Stimulansz