logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"G"

gezinshuizen
1. 24 uursjeugdhulp in woonhuizen waar beroepskrachten in dienst van een zorgaanbieder in hun gezin, al dan niet met eigen kinderen, maximaal vier kinderen met (complexe) gedragsproblemen begeleiding en ondersteuning bieden; duur van de plaatsingen in een gezinshuis varieert van één maand tot enkele jaren 2. kleinschalige woonvormen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking; groepsleiders die met een kleine groep op het terrein van een instelling voor verstandelijk gehandicapten wonen onder begeleiding van de inrichting of particulieren die een of meer mensen met een verstandelijke beperking in hun gezin opnemen
Ook wel
langverblijfhuizen
Algemener begrip
pleegzorg
 

© 2019 Stimulansz