logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vrijwilligersorganisaties
organisaties die activiteiten organiseren zonder winstoogmerk, waarbij de uitvoering door vrijwilligers wordt gedaan
Specifieker begrip
de Luisterlijn
thuishulpcentrales
VPTZ
vrijwillige hulpdiensten
Zie ook
maatschappelijk middenveld
vrijwillige zorg
vrijwilligerswerk
 

© 2021 Stimulansz