logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"V"

vrijwillige zorg
zorg of hulp verleend door vrijwilligers, meestal vanuit een georganiseerd verband; tussen de vrijwilliger en degene aan wie zorg/hulp wordt verleend bestaat vooraf meestal geen relatie
Opmerking
niet verwarren met mantelzorg waarbij zorg wordt verleend vanuit een bestaande sociale relatie
Ook wel
vrijwilligerszorg
Algemener begrip
informele zorg
vrijwilligerswerk
Specifieker begrip
buddyzorg
respijtzorg
vrijwillige thuiszorg
Zie ook
rouwzorg
vrijwilligers in de zorg
vrijwilligersorganisaties
 

© 2021 Stimulansz