logo Stimulansz
lijn
lijn

Voorbeeld van termen rond mantelzorg


"Z"

zorgfuncties
samenhangend geheel van taken en activiteiten dat gericht is op het voldoen aan (een deel van de) individuele zorgvragen
Specifieker begrip
begeleiding
behandeling
hulpmiddelenzorg
revalidatie
verblijf
verpleging
wonen
zorgcoördinatie
Zie ook
zorg
 

© 2021 Stimulansz